www.emeklilikhaber.com

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK - Yeni Haberler

BÜYÜK HİZMET

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayın

<$BlPazar>

<$BlZaman Gazetesi--İşverenler kaynakçılarınızı SSK’ya bildirmek için son iki aya girdiniz--SSK’dan dul aylığı alan Bağ-Kur’dan da yetim aylığı alabilir--Şirketin unvan değişikliği kıdem tazminatını gerektirmez
Ziya PERVER

z.perver@zaman.com.tr


Bu köşeden 19.05.2007 günü “Pektim çalışanları da yıpranma alabilir” başlıklı yazımızda Adana İş Mahkemesi hakiminin Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, Sosyal Sigortalar Yasası'nın Ek 5. maddesindeki "Azotlu gübre ve şeker sanayinde..." ibaresinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istediğini, Anayasa Mahkemesi’nin de ...
--------------------------------------------------------------------------------İşverenler kaynakçılarınızı SSK’ya bildirmek için son iki aya girdiniz

Bu köşeden 19.05.2007 günü “Pektim çalışanları da yıpranma alabilir” başlıklı yazımızda Adana İş Mahkemesi hakiminin Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, Sosyal Sigortalar Yasası'nın Ek 5. maddesindeki "Azotlu gübre ve şeker sanayinde..." ibaresinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istediğini, Anayasa Mahkemesi’nin de 04.10.2006 tarihli kararı ile "Azotlu gübre ve şeker sanayinde…" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verdiğini ve bu kararın da 27.03.2007 gün ve 26475 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı açıklamıştık. Uygulayıcı kurum olan SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), bu iptale uygun olarak bir tebliğ hazırladı ve 18 Ağustos 2007 günü Resmi Gazete’de yayımladı, ikinci bir tebliğ ise 26.09.2007 günü yine SGK tarafından yayınlandı. Bütün bunlara göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ek 5 ve ek 6’ncı maddeleri gereğince artık, tüm fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışıp da aşağıdaki 1,2,3,4’üncü madde de yazılı işleri yapanların sigortalılık sürelerine (27 Mart 2007 gününden sonraki çalışmaları için) ilave yapılacaktır.


1-Çelik, demir ve tunç döküm işinde,
2- Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde,
3- Patlayıcı maddeler yapılmasında,
4- Kaynak işlerinde, çalışanlara her 360 günlerine karşılık 90 gün sigortalılık süresi eklenmelidir.Yapılacaktır ama bunun yöntemi şu, işverenler ve mali müşavir ile muhasebecilerin e-bildirge sistemi üzerinden çalışanlarınızı her ay SGK’ya devredilen SSK’ya bildirirken bu işçileri 3A olarak bildirmeniz gerekmektedir yani e-bildirge sayfanızı açtığınızda önce normal işçilerinizi listeleyip belge türü bölümünden, “1- aylık sigorta prim bildirgesini” seçip bildirdikten sonra, yukarıda sayılan işleri yapan işçileriniz için belge türü bölümünde “3-2098 sayılı kanun işsizlik dahil” bildirgesini seçerek bu işçilerinizi listeleyecek ve bildireceksiniz.

Ancak, cevaplanması gereken en önemli soru ise hangi işçileri 3A olarak bildireceğiz sorusudur ve bunun cevabını öncelikle siz işverenler vereceksiniz yukarıda sayılan işleri yapan işçilerinizi 3A olarak bildireceksiniz. İşçi ile işveren arasında bu konuda anlaşmazlık çıkarsa sorunu önce SSK çözecek, SSK’nın çözümünü beğenmeyen kişiler ise mahkemelere başvuracaklardır.

Öte yandan, Kanun’un ek 6’ncı madde gereğince bu tür işyerlerindeki çalışma süresi 3600 günden az ise ilave sigortalılık süresinden yararlanma imkanı da yoktur yani 3600 günü dolduruncaya kadar bir işe yaramaz. İşte bu nedenle de 27.03.2007 gününden sonra bu tür bir iş ve işyerinde en az 3600 gün (10 tam yıl) çalışma şartıyla ilave sigortalılık süresi kazanma imkanı olacaktır.

SGK’nın yukarıda bahsedilen tebliğleri gereğince, 3A olarak bildirmeniz gereken bu işçilerin 27.03.2007 gününden bugüne kadar ki normal bildirimleri için önce iptal bildirgeleri düzenleyip vereceksiniz sonra da yukarıda gibi 3A olarak ek yeni bildirge vereceksiniz. Bu iptal ve ekleri 30.11.2007 gününe kadar verirseniz herhangi bir idari para cezası, gecikme zammı ve faizi ödemeyeceksiniz. Bu tarihi geçirirseniz hem ceza hem de gecikme zam ve faizi yiyeceksiniz.SSK’dan dul aylığı alan Bağ-Kur’dan da yetim aylığı alabilir

Ziya bey; öncelikle Zaman Gazetesindeki yeni düzenleme ile ilgili yazılarınız üzerine 1982 ‘de vefat eden SSK'lı babamdan dolayı anneme 25 yıl sonra aylık bağlatabilmiş olmaktan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerden öğrenmek istediğim ikinci bir konu ise annem babamdan dolayı hak sahibi olmadan önce dedemden dolayı Bağ-Kur'dan yetim aylığı alıyordu. SSK’dan dul aylığı almaya başladığında Bağ-Kur yetim aylığının kesilip kesilmediği konusundadır. SSK ve Bağ-Kur web sitelerini ayrı ayrı inceledim ama sorumun cevabını alamadım. Bağ-Kur'u aradım net bir şey söyleyen olmadı. Size sorum, maaş kesintisi olur mu, olmaz ise şayet annemin sağlık yardımını Bağ-Kur'lu olarak mı, SSK'lı olarak mı alacağı. İbrahim BektaşBeyefendi, annenize 25 yıl önce vefat eden babanızdan dolayı dul aylığı bağlatılmasında katkım olmasına sevindim. Ben de sizi sevindireyim, babası üzerinden yetim aylığı alan annenize şimdi 506 sayılı Kanuna göre (eski adıyla SSK’dan) dul aylığı verilmesi 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince aldığı yetim aylığının kesilmesini gerektirmez. Yani her ikisini de gönül rahatlığıyla alabilir. Anneniz çalışırsa ve kendi çalışması nedeniyle emekli olursa veyahutta evlenirse eski adıyla Bağ-Kur’dan aldığı yetim aylığı kesilir Kullanacağı sağlık karnesi konusunda gelince, artık SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı diye kurumlar yok hepsinin yerine SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) var bu nedenle ayrı ayrı sağlık karnesi diye bir şey de yok. Bu nedenle bir tanesini kullansın ama hangisini kullanırsa kullansın fark etmez, kullanmadığını da iade etsin.Şirketin unvan değişikliği kıdem tazminatını gerektirmez

Ziya bey, çalışmış olduğumuz işletmenin ünvanı kollektif şirketinden, limited şirketine dönüştü bu durumda kıdem tazminatı almamız gerekir mi?İsmi MahfuzŞirketlerin unvan değiştirmesi, başka şirketlerle birleşmesi, başka şirkete katılması hallerinde bu şirketlerde çalışan işçilerin haklı sebeple işi bırakma hakları olmaz. Bu işyerinin el değiştirmesi gibidir ve eski tüzel kişiliğin devamı gibidir. Nasıl eski şirketin alacak ve borçları yeni şirkete geçiyorsa, eski şirketle hizmet akdi imzalamış işçilerin hakları ve borçları da yeni şirkete geçer. Bu nedenlerle işyerinden haklı sebeple ayrılıp, kıdem tazminatı alamazsınız.

<$I10 Yorum4>