www.emeklilikhaber.com

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK - Yeni Haberler

BÜYÜK HİZMET

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayın

<$BlCuma>

<$BlTÜRK MEVZUATINA GÖRE (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞINDAN) MALULLÜK AYLIĞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?
Sağlık Kurulu Raporuna göre malul sayılmak,
Toplam olarak en az 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak en az 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
İşten ayrıldıktan sonra, yazılı olarak malullük aylığı isteğinde bulunmak gerekmektedir.
TÜRK MEVZUATINA GÖRE (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞINDAN) DUL-YETİM AYLIĞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?
Malullük veya yaşlılık aylığı almakta veya
Bağlanmış bulunan malullük yada yaşlılık aylığı; sigortalı olarak çalışmaya başlanılması nedeniyle kesilmiş olan yahut,
Toplam olarak en az 1800 gün veya 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için en az 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda, ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanır.

TÜRKİYE’DE VEYA ALMANYA’DA GEÇEN SİGORTALILIK SÜRELERİ YETERLİ DEĞİL İSE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ YAPILARAK KISMİ AYLIK BAĞLANABİLİR Mİ?

Her iki ülkede geçen sigortalılık süresiyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise, her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek aylığa hak kazanılması halinde, birleşik hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında kısmi aylık bağlanabilir.

TÜRKİYE-ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE HANGİ HİZMETLER BİRLEŞTİRİLEBİLİR?

Almanya’da geçen hizmetlerle, Türkiye’de;
Sosyal Sigortalar Kurumuna,
T.C. Emekli Sandığına,
Bağ-Kur’a,
-1-
Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesindeki emekli sandıklarına ,
Tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.

TÜRK MEVZUATINA GÖRE (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) YAŞLILIK AYLIĞI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?

23 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4759 sayılı Kanuna göre;

A) 08.09.1999 tarihinden önce aşağıdaki 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin A bendi hükümlerine göre aylığa hak kazananlar ile 08.09.1999 tarihinde sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkek sigortalılar ve sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadın sigortalılar;
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmak ve en az 5000 gün veya,
Kadın ise 50 erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmak, 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün veya,
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 5000 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olmak şartı ile yaşlılık sigortasından yararlanabilirler.

B) 23.05.2002 tarihinde;

a) (A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 40 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 23 (dahil) yıldan fazla olan erkekler, 25 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

b)Sigortalılık süresi17 (dahil) yıldan fazla, 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 21 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 23 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

c)Sigortalılık süresi16 (dahil) yıldan fazla, 17 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 42 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 20 yıl (dahil) dan fazla, 21 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları ve en az 5075 gün,
-2-
d)Sigortalılık süresi15 (dahil) yıldan fazla, 16 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 18 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 20 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,

e)Sigortalılık süresi14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 17 yıl (dahil) dan fazla, 18 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları ve en az 5225 gün,

f)Sigortalılık süresi13 (dahil) yıldan fazla, 14 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 17 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün,

g)Sigortalılık süresi12 (dahil) yıldan fazla, 13 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları ve en az 5375 gün,

h)Sigortalılık süresi11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 12 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 14 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün,

I)Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 11 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları ve en az 5525 gün,

j)Sigortalılık süresi 9 (dahil) yıldan fazla, 10 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 9 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 11 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları ve en az 5600 gün,

k)Sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları ve en az 5675 gün,

-3-
l)Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 8 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 6 yıl 6 ay(dahil) dan fazla,8 yıl dan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün,

m)Sigortalılık süresi 6 (dahil) yıldan fazla, 7 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5825 gün,

n)Sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 3 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 5 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 57 yaşını doldurmaları ve en az 5900 gün,

o)Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 5 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 58 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,

p)Sigortalılık süresi3 (dahil) yıldan fazla, 4 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,

r)Sigortalılık süresi2 yıl 8 ay 15(dahil) günden fazla, 3 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,
Malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

C)a) 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

b)23.05.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getirmeyenlerden bu şartları;

ba) 24.05. 2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise56 yaşını doldurmuş olmaları,
-4-
bb) 24.05. 2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise57 yaşını doldurmuş olmaları,

bc) 24.05. 2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise58 yaşını doldurmuş olmaları,

bd) 24.05. 2011tarihinden sonra yerine getiren kadınlar ise 58,24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler59 yaşını doldurmuş olmaları,

be) 24.05. 2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

Şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

TÜRKİYE-ALMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE KURUMUMUZCA BAĞLANAN AYLIKLAR HANGİ HALLERDE DURDURULMAKTADIR?

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine göre bağlanan aylıklar tarafınızca / vekil tayin ettiğiniz kişi tarafından PTT’den 4 ay, banka şubelerinden 6 ay içerisinde alınmadığı taktirde durdurulmaktadır. Aylık sahibinin sağ olup olmadığı hususunda araştırma yapılmaktadır.


TELEFON: (+90 312) 458 73 03

(+90 312) 458 79 18

(+90 312) 458 73 92

(+90 312) 458 73 62

(+90 312) 458 72 08

FAX: (+90 312) 435 32 14 (PBX)

e-posta :
yurtdisi@ssk.gov.tr

S.S.K. Web sayfası: http://www.ssk.gov.tr

-5-

T.C.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI


MALULLÜK, YAŞLILIK, DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA KOŞULLARI
İLE
TÜRKİYE VE ALMANYA’DA GEÇEN SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

MART - 2006

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI (506 SK. M 60/A, GM 81/A-B)

KADIN SİGORTALILAR
ERKEK SİGORTALILAR

23/05/2002 TarihindekiSigortalılık Süresi
Sigortalılık SüresininBaşlangıcı
Tahsis Talep Tarihindeki En Az
23/05/2002 TarihindekiSigortalılık Süresi
Sigortalılık SüresininBaşlangıcı
Tahsis Talep Tarihindeki En Az

Sigortalılık Süresi
Yaşı
GünSayısı
Sigortalılık Süresi
Yaşı
GünSayısı

20 yıl 8 ay 15 günden fazla
08.09.1981'den önce
--
50
5000
25 yıl 8 ay 15 günden fazla
08.09.1976'dan önce
--
55
5000

15
50
3600
15
55
3600

20
--
5000
25
--
5000

18 yıl - 20 yıl 8 ay 15 gün
09.09.1981-23.05.1984
20
40
5000
23 yıl - 25 yıl 8 ay 15 gün
09.09.1976-23.05.1979
25
44
5000

17 yıl -18 yıl
24.05.1984-23.05.1985
20
41
5000
21 yıl 6 ay - 23 yıl
24.05.1979-23.11.1980
25
45
5000

16 yıl -17 yıl
24.05.1985-23.05.1986
20
42
5075
20 yıl - 21 yıl 6 ay
24.11.1980-23.05.1982
25
46
5075

15 yıl - 16 yıl
24.05.1986-23.05.1987
20
43
5150
18 yıl 6 ay - 20 yıl
24.05.1982-23.11.1983
25
47
5150

14 yıl - 15 yıl
24.05.1987-23.05.1988
20
44
5225
17 yıl - 18 yıl 6 ay
24.11.1983-23.05.1985
25
48
5225

13 yıl - 14 yıl
24.05.1988-23.05.1989
20
45
5300
15 yıl 6 ay - 17 yıl
24.05.1985-23.11.1986
25
49
5300

12 yıl - 13 yıl
24.05.1989-23.05.1990
20
46
5375
14 yıl - 15 yıl 6 ay
24.11.1986-23.05.1988
25
50
5375

11 yıl - 12 yıl
24.05.1990-23.05.1991
20
47
5450
12 yıl 6 ay- 14 yıl
24.05.1988-23.11.1989
25
51
5450

10 yıl - 11 yıl
24.05.1991-23.05.1992
20
48
5525
11 yıl - 12 yıl 6 ay
24.11.1989-23.05.1991
25
52
5525

9 yıl - 10 yıl
24.05.1992-23.05.1993
20
49
5600
9 yıl 6 ay - 11 yıl
24.05.1991-23.11.1992
25
53
5600

8 yıl - 9 yıl
24.05.1993-23.05.1994
20
50
5675
8 yıl - 9 yıl 6 ay
24.11.1992-23.05.1994
25
54
5675

7 yıl - 8 yıl
24.05.1994-23.05.1995
20
51
5750
6 yıl 6 ay - 8 yıl
24.05.1994-23.11.1995
25
55
5750

6 yıl - 7 yıl
24.05.1995-23.05.1996
20
52
5825
5 yıl - 6 yıl 6 ay
24.11.1995-23.05.1997
25
56
5825

5 yıl - 6 yıl
24.05.1996-23.05.1997
20
53
5900
3 yıl 6 ay - 5 yıl
24.05.1997-23.11.1998
25
57
5900

4 yıl - 5 yıl
24.05.1997-23.05.1998
20
54
5975
2 yıl 8 ay 15 gün - 3 yıl 6 ay
24.11.1998-08.09.1999
25
58
5975
3 yıl - 4 yıl
24.05.1998-23.05.1999
20
55
5975
2 yıl 8 ay 15 günden az
09.09.1999-23.05.2002
--
60
7000
25
60
4500
2 yıl 8 ay 15 gün - 3 yıl
24.05.1999-08.09.1999
20
56
5975
--
24.05.2002'den sonra
--
60
7000
25
60
4500
2 yıl 8 ay 15 günden az
09.09.1999-23.05.2002
--
58
7000

20
58
4500

--
24.05.2002 den sonra
--
58
7000

20
58
4500

Etiketler:

<$I10 Yorum4>