www.emeklilikhaber.com

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK - Yeni Haberler

BÜYÜK HİZMET

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayın

<$BlPazar>

<$BlAkşam-Kimin emekli aylığı artar
Ali TEZEL

alitezel@alitezel.com


2000 yılı ve sonrasında emekli olanların emekli aylığı mutlaka artar. Dün sizlere SSK’dan aldığı emekli aylığını 232 YTL. arttıran vatandaşımız ile ilgili haberi verdik. Aynı yöntemi kullanarak sizlerde emekli aylığınızı arttırabilirsiniz. Ancak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan hemen herkesin emekli aylığı kestirilip yeniden başvurulup aylık hesaplattırıldığında artar. 1999 yılı kasım ayından önce emekli olanların bir kısmının artar, bir kısmının ise değişmez. Çünkü, 1999 yılı öncesinde emekli olanların emekli oldukla...
--------------------------------------------------------------------------------Kimin emekli aylığı artar2000 yılı ve sonrasında emekli olanların emekli aylığı mutlaka artar.Dün sizlere SSK’dan aldığı emekli aylığını 232 YTL. arttıran vatandaşımız ile ilgili haberi verdik. Aynı yöntemi kullanarak sizlerde emekli aylığınızı arttırabilirsiniz. Ancak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan hemen herkesin emekli aylığı kestirilip yeniden başvurulup aylık hesaplattırıldığında artar. 1999 yılı kasım ayından önce emekli olanların bir kısmının artar, bir kısmının ise değişmez. Çünkü, 1999 yılı öncesinde emekli olanların emekli oldukları yıla göre son 10 veya son beş yıllık kazançlarına göre belli edilen göstergeleri ve aylık bağlama oranları değişecektir. 2000 yılı (dahil) ve sonrasında emekli olanların ise göstergeleri ise sabit kalacağından yeniden emekli aylığı hesaplattırdıklarında Gelişme Hızlarını da emekli aylıklarına yansıtacaklarından emekli aylıkları eskiye göre daha yüksek hesaplanır.Emekli aylığı hesabı 1999 yılında değiştirildi


SSK’lıların ve tüm çalışanların, emekli aylığının hesaplanması konusunda en son 1999 yılında 4447 Sayılı Kanun’la değişiklik yapılmıştır. 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumunda emekli aylığı hesaplamasında köklü değişiklikler olmuş ve aylıkların hesaplanmasında 1978 yılından beri uygulanmakta olan katsayı esasına dayalı gösterge sistemi kaldırılarak, yerine TÜFE ve GH oranlarına göre sigortalıların güncelleştirilmiş prime esas yıllık kazançlarının esas alınması öngörülmüş ve aylık bağlama oranının belirlenmesine ilişkin hükümler de yeniden düzenlenmiştir.2000 yılı başında yürürlüğe giren aylık bağlama sistemi sigortalılık süresinin başlangıcı 01.01.2000 tarihinden sonra olanlara uygulanacağından, bu tarihten önce de çalışmaları bulunanların aylıklarının hesabında, eski ve yeni aylık hesaplama sisteminin birleşiminden oluşan KARMA bir sistem getirilmiştir.Bu değişiklik ile 31.12.1999 tarihine kadar geçerli olan katsayı ve gösterge sisteminden ile 01.01.2000 den itibaren kazançların güncellenmesi uygulamasına geçilmiştir.31.12.1999 tarihine kadar geçerli olan sistem ile geriye doğru son 10 yılın (veya son beş yılın) kazançları bağlanacak emekli aylığında dikkate alınırken, 01.01.2000 den sonraki uygulama ile sadece son 10 veya 5 yılın ortalaması uygulamasından vazgeçilerek tüm yılların kazançlarının ortalaması dikkate alınması uygun görülmüştür.Şu an emekli olanlar karma sisteme tabidir4447 Sayılı Kanun’la getirilen sistem tam olarak sadece 01.01.2000 den sonra işe girenler için geçerli olup, 31.12.1999 tarihinden önce işe girmiş olanların emekli aylıklarının karma sistem ile belirlenmesi gerekmektedir. Halen emekli olanlar da 1999 yılı ve öncesinde işe giren kişiler olduğundan emekli aylıklarının hesaplanmasında 2000 yılı öncesi ve sonrası sistemin ikisi birden uygulanmaktadır.FORMÜLLER:Bugün emekli olsam ne kadar emekli aylığı alırdım veya alırımEMEKLİLER:2000 yılı (dahil) ve sonrasında emekli olmuşsanız ve sizden daha az ücret ve gün sayısına sahip oldukları halde sizden daha fazla emekli aylığı alanları görüyorsanız ve ben de geçmiş yıllarda değil de bugün emekli olsaydım ne kadar aylık alırdım diyorsanız işte formül aşağıda.Formülü uyguladığınızda şimdi aldığınızdan daha fazla emekli aylığı alacağınızı hesaplamışsanız bir işe girin, SSK’ya başvurup emekli aylığınızı kestirin bir ay çalışıp sonra yeniden emeklilik için dilekçe verin.EMEKLİ OLACAKLAR:Emeklilik sürem doldu ama biraz daha çalışmak istiyorum diyenler, emekliliğime daha çok var diyenler, bugün emekli olsaydım acaba kaç para emekli aylığı alırım diye merak ediyorsanız işte formül aşağıda.-"Emekli olacaklar kendi göstergenizi www.alitezel.com daki tablolara giderek hesaplayabilirsiniz.."31.12.1999 günü ve sonrasında emekli olanlar ile bundan sonra emekli olacaklar için formül: EKA + YKAAşağıdaki verilen formül ve açıklamalara göre EKA ve YKA’nızı hesaplayın sonrada ikisini toplayın işte bugün emekli olsanız alacağınız emekli aylığı.I-(EKA) Eski kısmi aylığın hesabıEKA: Göstergeniz X 12.000 X ABO X 7,45494 X 1999 ve öncesi gün sayınız/Toplam gün sayınız1-Emekli aylığınıza esas göstergeniz ile 12000 rakamını çarpın,2-Çıkan rakamı ABO (Aylık Bağlama Oranı) ile çarpın3-Çıkan rakam ile 745,494 ile çarparak enflasyon ve gelişme hızı kadar arttırın.4-Çıkan rakamı 1999 yılı ve öncesi gün sayınızla çarpıp / toplam prim ödeme gün sayınıza bölünNot: Göstergeniz ile aylık bağlama oranınız siz emekli olurken size gönderilen Aylık Bağlama Karar belgelerinde yazılı olduğu gibi internet üzerinden http://app.ssk.gov.tr/webdata/ linkine tıklayarak çıkan yere sigorta sicil numaranız veya tahsis numaranızı yazmanızla ortaya çıkartarak öğrenebilirsiniz.II-(YKA) Yeni kısmi aylığın hesabıYKA: Ortalama yıllık kazanç X ABO X 2000 ve sonrası gün sayınız/Toplam gün sayınız121-Ortalama yıllık kazanç ile ABO’yu çarpınız,2-Çıkan rakamı 2000 yılı ve sonrası gün sayısı ile çarpınız,3-Çıkan rakamı toplam prim ödeme gün sayısına bölünüz4-Çıkan rakamı 12 rakamı ile bölünüz.-Ortalama yıllık kazancınızı aşağıdaki gibi hesaplayınız-ABO (aylık bağlama oranı) rakamını aşağıdaki gibi toplam prim ödeme gün sayınızı dikkate alarak hesaplayınız1-Ortalama yıllık kazancın tesbitiA-Aşağıdaki tablodaki her yıla ait gün sayınız ile kazançlarınızı yazıp, karşısındaki güncelleme katsayıları ile çarpın, sonra da güncellenmiş kazançlar ile gün sayılarını toplayınız.B-Toplam kazanç rakamını, toplam gün sayısına bölünüz, ortalama günlük kazancı bulunuz.C-Ortalama günlük kazancı 360 rakamı ile çarparak yıllık ortalama kazancı tesbit ediniz.YılıGün SayısıKazançGüncelleme
KatsayısıGüncellenmiş
Kazançlar

2000X4,724312773

2001X2,803746453

2002X2,005302985

2003X1,600820474

2004X1,344668178

2005X1,16229

2006X1

2007X1

Toplam GünToplam Kazanç2- Aylık bağlama oranının tesbiti: YKA için Toplam prim ödeme gün sayınızın ilk 3600 günü için yüzde 35, 3600 günden sonraki her 360 gün için yüzde 2 ilave, 9000 günden sonraki her 360 gün için yüzde 1,5 ilave hesabıyla elde edilir.Aşağıdaki örnekte olduğu gibi 10000 günü olan birisi için aylık bağlama oranı yüzde 69,5’dir.Yeni Sistem Aylık Bağlama Oranının TespitiÖrnek:10000 gün için3600/360 10 x 3.5 = 355400/360 15 x 2 = 301000/360 3 x 1,5 = 4,5Toplam 69,5

<$I10 Yorum4>